Protetika

Pokud je zub poškozen tak, že rozsah postižení nedovoluje zhotovení plomby, pak řešíme situaci proteticky. Tato část stomatologie spolupracuje se zubní laboratoří a komunikuje s ní formou otisků a fotografií.

Keramické fazety

slouží k estetickému nahrazení povrchové vrstvy zubů tenkým keramickým pláštěm. Dovolují úpravu drobných nerovností, tvaru a barvy.

Inlay, onlay

jsou náhrady, které nahrazují rozsáhlé defekty zubů. Jsou přechodem mezi bílou fotokompozitní pryskyřicí a nahrazením korunkou.

Korunky

Korunkami nahrazujeme rozsáhlé defekty zubních tkání nebo mrtvé a destruované zuby, kdy už není možné zub ošetřit výplňovým materiálem nebo zhotovit onlay. Hlavní funkce korunky je ochranná, brání rozlomení zubu, pokud se zhotoví z keramiky působí i vysoce esteticky.

Můstky

představují řešení případů kdy chybí jeden nebo více zubů.  Jedná se o náhradu, která je napevno nasazeny na zuby, které přímo sousedí s defektem. Příprava i provedení je stejné jako u korunky. V tomto případě budou obroušeny sousední zuby, na které se nasadí korunky spojeny do jednoho celku s korunkou, která nahradí chybějící zub.

Snímatelné náhrady 

se zhotovují, pokud není možné zhotovit fixní zubní náhradu. Jedná se o celkové protézy nahrazující kompletní chrup nebo o částečné snímatelné náhrady nahrazující skupinu chybějících zubů.