Stomatochirurgie

  • chirurgická extrakce částečně prořezaných nebo neprořezaných zubů
  • resekce kořenových hrotů zubů
  • zákroky preprotetické chirurgie
  • odstranění uzdiček, tzv. frenulektomie
  • odstranění vazivových pruhů a pohyblivých hřbetů pod snímací protézou
  • chirurgická úprava protézního lože, tzv. vestibuloplastiky